666

Ne, Washingtonův pomník nemá „satanské“ rozměry

Měří poměrně blízko k 6 666 x 666 palcům, ale Bible neříká nic o zaokrouhlování.