alkohol

Bylo slovo 'Kocovina' odvozeno od opilých námořníků, kteří spí na lanech?

Slovo je v oběhu od roku 1894.