APEC

Bylo na summitu generálních ředitelů APEC v roce 2022 zobrazeno logo svastiky?

Jak se ukázalo, podobnost symbolu se svastikou hodně závisí na barvě pozadí, na kterém je zobrazen.