bible

Ne, floridský soudce nerozhodl, že by Bible měla být zakázána

I když bychom měli poznamenat, Starý zákon zmiňuje vraždu, znásilnění, incest a další.