DNA

Sdílí lidé 50 % své DNA s banány?

'To znamená, že jíst banán je 50% kanibalismus?'