Elektrická vozidla

Zobrazuje obrázek nabíjecí stanici pro elektrické autobusy z počátku 20. století?

Autobus na plynový pohon „bude brzy zastaralým vozidlem,“ tvrdila v roce 1906 společnost zabývající se elektrickými autobusy.