George Washington

Řekl George Washington: „Je lepší být sám než ve špatné společnosti“?

Byl si alespoň vědom toho rčení.