Hromadné žaloby

Je Scripps Health Settlement Email zmiňující EpiqPay podvod nebo legální?

E-mailová zpráva obsahovala toto jméno a číslo případu: 'In Re: Scripps Health Data Incident Litigation, NO. 37-2021-00024103-CU-BT-CTL.'