illinois

Přijal Illinois State House zákon zakazující zákazy knih v knihovnách?

Demokraté, kteří ovládají obě zákonodárné komory, tvrdili, že zákazy knih se zaměřují na marginalizované komunity.