KKK

Zvažuje San Francisco plán dát 5 milionů dolarů každému způsobilému černochovi na reparace?

Rasová nerovnost a nespravedlnost jsou již dlouho součástí historie města.

Existuje spojení mezi kapucemi KKK a španělskou velikonoční tradicí?

Přítomnost slavnostních rouch se špičatými kapucemi v evropských zemích nemá takový význam jako ve Spojených státech.