Koně

Zobrazuje tato fotografie největšího koně v historii?

Ržání.