Lizzo

Pocházelo slovo „Spaz“ z urážky lidí se spastickou diplegií?

Ableistický jazyk je v každodenním používání docela běžný.

Aktualizovala Beyoncé remix písně „Break My Soul“, aby odstranila zmínky o Lizzo?

V době psaní tohoto článku bylo jméno Lizzo stále uváděno v remixu na Spotify.