Londýn

Přeskočil jednou dvoupatrový autobus mezeru, když byl londýnský Tower Bridge nahoře?

Akce Alberta Guntera v prosinci 1952 mu vynesly status hrdiny mezi londýnským obyvatelstvem.