McDonald's

Přeskakují diváci patentový návrh Sony reklamy křičícími na jména značek v televizi?

'Systém pro převod televizních reklam na interaktivní síťové videohry' nevystihuje zvláštnost vynálezu.

Je to skutečný znak McDonald's s pouze jedním obloukem?

Fotky McDonald's znamení s pouze jedním obloukem se staly virálními, tak jsme se rozhodli prozkoumat.