nejvyšší soud

Řekl Clarence Thomas „Jenom Bůh ví, kde bych byl“ bez afirmativní akce?

Citát z projevu z ledna 1983 tehdejšího předsedy Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání byl po desetiletí zbaven kontextu.