Nukleární

Byla půda využita pro projekt Manhattan dříve obývaná Hispánci, kteří byli vyhnáni?

Někteří usedlíci nebyli kompenzováni za svou ztrátu, když se Oppenheimer a jeho tým vědců přesunuli na jejich půdu.