Otcové zakladatelé

Chtěl Benjamin Franklin Turecko, ne orla bělohlavého, na Velké pečeti USA?

Orel bělohlavý „je pták špatné morální povahy“, napsal jednou zakladatel.

Kdo řekl, že „vzpoura tyranů je poslušnost Bohu“?

Citát byl připsán jak Thomasi Jeffersonovi, tak Benjaminu Franklinovi. Je možné, že na to ani jeden nepřišel sám.