Ovládání zbraně

Ano, zákon GOP by udělal z AR-15 „National Gun“

A americký poslanec George Santos je jedním ze spolupředkladatelů zákona.