pennsylvánie

Vyrábí továrna v Pensylvánii munici pro Ukrajinu?

Není to jediná americká továrna na výrobu dělostřelectva pro válku na Ukrajině.