Snopes-ing 101

Zde je návod, jak ověřit virové citace připojené k historickým postavám

Nic nedává citátu větší váhu než slavné jméno, které se k němu váže.

Vysvětlen klam ‚uspěchaných zobecnění‘

Za mnoha škodlivými nedorozuměními, fámami a konspiračními teoriemi, které redakce Snopese vyšetřuje, stojí logické omyly.