Thomas Jefferson

Řekl Thomas Jefferson „Dva nepřátelé lidu jsou zločinci a vláda“?

Údajná citace se týká úlohy Ústavy při ochraně práv jednotlivce.