Virové obrazy

Zobrazuje tato fotografie skutečně uměleckou instalaci „Schodiště do měkkosti“?

S tím, jak se obsah generovaný umělou inteligencí stává neoddělitelnou součástí sociálních médií, vyvstává stále více pochybností o pravdivosti obrázků publikovaných online.